Zeker leren lezen

De SLO over onderwijsmethodes en dyslexieIn 2009 kostte dyslexie de Nederlandse zorgverzekering 11 miljoen euro, in 2011 al 53 miljoen. In 2013 legde vijftien procent van de Nederlandse middelbare scholieren speciaal eindexamen af vanwege dyslexie.

D66-Kamerlid Paul van Meenen vroeg zich af welke rol de onderwijsmethodes in deze cijfers spelen en staatssecretaris Dekker besloot dat door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) te laten uitzoeken. Dat was maart vorig jaar.

Nu is er een antwoord en het luidt: geen, de methode doet er niet toe. ‘De SLO concludeert dat er geen bewijs is dat inadequate lesmethoden leiden tot dyslexie of dyscalculie.’

Vreemd: hoewel de methode geen aantoonbare invloed heeft op de uiteindelijke leesvaardigheid van de leerlingen, vinden methodemakers het nodig om elke paar jaar met een verbeterde versie voor de dag te komen. Al die verbeterde versies hebben het aantal uitvallers echter niet teruggedrongen, wat doet vermoeden dat alvast de verbeteringen aan de methodes er inderdaad niet toe doen.

Maar als het niets uitmaakt of kinderen leren lezen met Veilig leren lezen, met Leeslijn, met Leeshuis, met Leessprong of een andere methode, dan  kan dat ook komen omdat al deze methodes dezelfde fouten maken. Omdat ze bijvoorbeeld allemaal van teken naar klank werken en zo de aansluiting missen bij wat kinderen al kennen. Omdat ze schrijfonderwijs allemaal reduceren tot het begeleiden van een psychomotorische ontwikkeling. Omdat ze er geen van allemaal in slagen letters en klanken op een ordelijke manier uit elkaar te houden. Omdat ze allemaal dezelfde ondoordachte praatjes verkopen over klinkerdieven en dubbelzetters. En omdat ze allemaal dezelfde fouten maken, vindt de SLO geen bewijs dat sommige methodes meer problemen opleveren dan andere.

Eigenlijk stond het antwoord van de SLO in sterren geschreven. Toch had de SLO beter moeten weten. In de Angelsaksische wereld is de Whole Language-aanpak een debacle gebleken. En hetzelfde geldt voor het Duitse  Lesen durch Schreiben-programma, dat kinderen spontaan laat schrijven in een zelfverzonnen spelling en erop rekent dat ze daarvan vlotte lezers en goede spellers worden.

Methodes kunnen dus wél voor ernstige problemen zorgen. En als de SLO denkt dat zulks alleen in het buitenland gebeurt, dan zijn ze samen met staatssecretaris Dekker en Tweede Kamerlid Van Meenen bij dezen uitgenodigd om te komen kijken hoeveel beter het allemaal gaat als je fouten van de gebruikelijke methodes weet te vermijden.

Afspraak op de TintelTuin?

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux