Zeker leren lezen

de AlfabetcodeTaal is een menselijk instinct, maar geschreven taal is dat niet.

Ontdekkingsreizigers hebben op hun tochten vaak mensen ontdekt die tot dan in helemaal geïsoleerde samenlevingen hadden geleefd. Praten deden die mensen altijd, schrijven vrijwel nooit.

Lezen en schrijven moeten worden aangeleerd, het zijn geen vaardigheden die zich ontwikkelen.

Problemen met lezen en schrijven zijn dus, ook als ze hardnekkig zijn, geen problemen in de taalontwikkeling van de kinderen. Het zijn problemen in de kwaliteit van het onderwijs dat die kinderen hebben gekregen.

Van goed onderwijs leren alle kinderen vlot lezen en daarom moeten ze allemaal goed leesonderwijs krijgen. De Alfabetcode is het beste leesonderwijs dat ik kon bedenken. De Alfabetcode-film Nikslexie toont u hoe dat eruitziet, mijn artikel voor SLO Tijdschrift Taal (dat u hier kunt downloaden) vat het in een paar bladzijden samen. Als u een idee hebt over hoe het nog beter kan, hoor ik dat graag.

Maar kijkt u eerst op de pagina’s in dit menu. Die bieden u alvast een eerste kennismaking.

Tussen haakjes: Boek.be liet me kort voor de camera uitleggen hoe de Alfabetcode werkt. Klik hier en bekijk de eerste twee filmpjes. In een paar minuten hebt u de basisprincipes beet.

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.