Zeker leren lezen

Schrijfmateriaal hanterenDik schrijfmateriaal maakt fijne bewegingen van de schrijfvingers onmogelijk.

Dik schrijfmateriaal maakt fijne bewegingen van de schrijfvingers onmogelijk.  (Foto: Stichting Schriftontwikkeling)

Volgens een hardnekkig idee moeten kinderen schrijfmotoriek ontwikkelen, een proces dat bij grote bewegingen begint en bij kleine eindigt. En daarom zouden kinderen behoefte hebben aan dik schrijfmateriaal.

Dat is een misvatting. Met dik schrijfmateriaal kunnen kinderen niet fijn werken, dat klopt, maar dat kunt u ook niet. Als u ze een eerlijke kans wilt geven, geeft u ze fijn schrijfmateriaal. (Voor een uitvoerige bespreking, klik hier.)

Met fijn schrijfmateriaal en een beetje goede instructie levert een gewone kleuterklas verbluffend kleur- en arceerwerk. (Bron: Stichting Schriftontwikkeling)

Met fijn schrijfmateriaal en een beetje goede instructie levert een gewone kleuterklas verbluffend kleur- en arceerwerk. (Bron: Stichting Schriftontwikkeling)

Wat er verder nodig is: kleine kleurvlakken en goede instructie. Over hoe je gaat zitten (rechtop), hoe je een potlood beetpakt (met duim, middel- en wijsvinger), hoe je arceert (door je vingers te bewegen), hoe je een vlak inkleurt (door kringetjes te maken), hoe hard je op je potlood drukt, hoe je voor toonverloop zorgt.

Wie hoopt dat kinderen op natuurlijke wijze een goede pengreep en een goede kleurtechniek ontwikkelen, kan op een goed resultaat wachten tot hij een ons weegt. Wie echter goede instructie geeft, ziet het resultaat na een half uur en laat de kinderen – trots op wat ze al kunnen – uitkijken naar wat ze nog meer kunnen gaan leren.

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.