Zeker leren lezen

Waar het dus om gaatOp hun tiende (groep 6, vierde leerjaar) zouden kinderen een leesniveau moeten hebben behaald dat vergelijkbaar is met AVI 9. Een kwart van de Nederlandse kinderen en een vijfde van de Vlaamse heeft dat twee jaar later aan het eind van de basisschool nog steeds niet. De oorzaak daarvoor wordt gewoonlijk bij de kinderen en hun omgeving gezocht.

Maar: de methodes die worden gebruikt om kinderen te leren lezen zijn in allerlei opzichten verwarrend en misleidend. Het kan niet verkeerd zijn een methode te ontwerpen die deze tekorten niet heeft. Met een aanpak die niet verwarrend is en nooit misleidend zijn alle kinderen beter af.

Er is onmogelijk een verschil te maken tussen kinderen die zwakke lezers zijn omdat ze met een verwarrende en misleidende methode hebben leren lezen en kinderen die zwakke lezers zijn omdat ze dyslexie hebben. Als we de eerste categorie met een heldere methode kunnen helpen, dan moeten we dat met de tweede (de dyslectici, die niet van de slachtoffers van slechte methodes te onderscheiden zijn) ook kunnen.

Een methode die voor elk kind volkomen helder en nooit verwarrend is, is dat beslist ook voor elke volwassene.

Dus: elk kind kan leren lezen en schrijven en u kunt het elk kind leren. We zullen alleen een paar dingen anders moeten gaan aanpakken.

Het idee dat sommige mensen mét en andere zonder ziel worden geboren, hebben we gelukkig uitgebannen.  Het heeft te veel ellende veroorzaakt. Van het idee dat sommige mensen met meer en andere met minder leesvermogen worden geboren, moeten we net zo goed af. Goed leren lezen is een mensenrecht, we kunnen het elk kind leren en dus moeten we dat gewoon doen.

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. – Albert Einstein

Stop met etiketten plakken, los de problemen op. – H.K.H. Prinses Laurentien, voorzitter EU High Level Group of Experts on Literacy

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.