Leer elk kind lezen

Uw privacyWij zijn niet geïnteresseerd in de privégegevens van wie de alfabetcode-website bezoekt. En we doen dan ook geen enkele inspanning om zulke gegevens te achterhalen.

Als u een mail stuurt en daarin uitlegt hoe het precies zit met de problemen van uw zoon of dochter, op welk adres we moeten zijn voor een lezing of een overleg, op welk telefoonnummer we  u kunnen bellen, dan behandelen we die mail op de manier waarop we een gewone klassieke brief zouden behandelen.  In principe  bewaren we  onze post, soms gaat er eens iets verloren, info wordt hooguit doorgegeven aan mensen of instanties die kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vraag.

Dat betekent: als u wilt weten wat wij over u weten, kunt u gewoon in uw map met  verzonden berichten kijken. Maar volgens de privacywet  mag  u ons ook vragen te vertellen wat we van u in onze map met  ontvangen berichten hebben.

Een en ander betekent niet noodzakelijk dat uw bezoek aan de alfabetcode-website en de mails die u ons stuurt ook werkelijk onder ons blijven. Om website en mailbox in de lucht te houden, maken wij gebruik van de diensten van WordPress en Google. Mogelijk verzamelen  die bedrijven bij uw alfabetcode-bezoek wél gegevens over u. Daarvoor wijzen wij elke verantwoordelijkheid af: als uw brief geopend in onze brievenbus valt, dan is de post daarvoor verantwoordelijk, niet de gebruiker van de bus.

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om het gesprek te bekijken.

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux