Zeker leren lezen

Reid Lyon over leesproblemenIn een interview met de Amerikaanse leesdeskundige en voormalig voorzitter van het National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Reid Lyon zegt de interviewer wat de meeste mensen denken: dat uit onderzoek blijkt dat kinderen die het lastig hebben met foneembewustzijn  een defect hebben.

Lyons antwoord: ‘Die kinderen hebben geen defect. Een defect is een defect als het een negatieve impact heeft op iets wat zich moet ontwikkelen. Foneembewustzijn is niet iets wat zich moet ontwikkelen. Het is onnatuurlijk en daarom moet het worden geleerd.’
En verder: ‘Vijfennegentig procent van de kinderen die bij lezen tegen de muur aanlopen zijn wat wij noemen NBT: Never Been Taught. Ze hebben misschien wel bij onderwijzers in de klas gezeten die het hart op de goede plaats hadden en die echt het beste wilden voor de kinderen, maar ze hebben bij onderwijzers gezeten die geen antwoord hadden op deze vragen:
1. Wat is lezen wat is er nodig om het goed te leren?
2. Waarom hebben sommige kinderen het moeilijk?
3. Hoe herken ik problemen en hoe kan ik vermijden dat kinderen het lastig krijgen?
4. Hoe help ik kinderen die het lastig hebben?’

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.