Zeker leren lezen

HandschriftZulke handschriften krijgt u te zien. En slechtere. Wilde u die zo laten?

Zulke handschriften krijgt u te zien. En slechtere. Wilde u die zo laten?

Kinderen met leesproblemen denken vaak dat inspanning niets oplevert, dat ze het ‘toch niet kunnen’. Dat klopt niet, maar zolang ze dat geloven, zullen ze u ook niet geloven als u ze tegenspreekt.

Een beetje aan handschrift werken kan dan wonderen doen.

Neem een fijne pen en een blad papier. Daag het kind uit om wat fijn werk te doen: een klein kringetje te tekenen en twee rechte, maar evenwijdige lijntjes. Zulke dingen.

Schrift heeft ook een RT-katern, waarin u leert hoe u slechte handschriften aanpakt. Maar: dat lukt alleen als u de goede letters zelf in de vingers hebt.

Schrift heeft ook een RT-katern, waarin u leert hoe u slechte handschriften aanpakt. Maar: dat lukt alleen als u de goede letters zelf in de vingers hebt.

Geef vervolgens instructie over twee letters, of over twee principes die elk goed handschrift respecteert: (1) letterrompen staan altijd op dezelfde hoogte (op de grondlijn) en komen altijd even hoog (tot aan de romplijn) en (2) neerhalen zijn altijd even schuin (evenwijdig dus).

Oefen een beetje en kijk: binnen het uur weet het kind wat hij moet doen om beter te schrijven. En binnen het uur ziet hij dat hij dat ook kan. Vooruitgang die zo in het oog springt valt voor lezen en spellen niet in zo’n korte tijd te boeken. Maar die vooruitgang is wel het overtuigende bewijs dat het kind wél kan leren, dat inspanning wél loont. En dat bewijs was hard nodig.

Maar bedenk: u kunt de kinderen niets leren wat u zelf niet kunt; u kunt niet van ze verlangen wat u zelf niet doet. U zult die Schrift-letters dus wel zelf goed moeten leren. Dat lijkt een hele klus, maar het is een inspanning die loont, net als de inspanning die u van de kinderen vraagt.

 

Nikslexie: de Alfabetcode-film

Klik op de afbeelding om de documentaire te bekijken.

Basiskoppelingen oefent u zo

Klanken herkennen? Letters schrijven? Basiskoppelingen maken? Klik op de afbeelding en kijk hoe dat gaat.

Vlotheid trainen gaat zo

Klik op de afbeelding om de tutorial te bekijken.

Verboden vraag: Kun je dyslexie voorkomen?

De Alfabetcode bij Van Gils en Gasten

Klik op de afbeelding om een fragment van het gesprek te bekijken.